Aktiv förvaltning

Vad är aktiv förvaltning?

För dig som inte själv vill eller har tid att ta hand om ditt sparande har vi tagit fram fyra olika portföljer i vår aktiva förvaltning. Eftersom vi inte är beroende av vare sig banker eller fondbolag och deras egna utbud kan vi fritt välja de fonder och förvaltare vi tror på. Varje portfölj består av 5-15 fonder. Vilken av portföljerna du väljer beror på din riskprofil. Alla fyra portföljer är aktivt förvaltade dvs. de är under ständig tillsyn av oss på Fondmarknaden.se .

Våra portföljer


Tillväxt
Mycket hög risk
Tillväxt är en aktivt förvaltad fondportfölj som rekommenderas för dig med en sparhorisont på mer än 15 år. Du ska vara beredd på en del stora kursändringar åt båda håll men på sikt tror vi att denna portfölj ska ge den högsta avkastningen.Offensiv
Hög risk
Offensiv är en aktivt förvaltad fondportfölj som rekommenderas för dig med en sparhorisont på mer än 10 år. Du ska vara beredd på en del stora kursändringar åt båda håll men på sikt tror vi att denna portfölj ska ge en hög avkastning.Balanserad
Medelrisk
Balanserad är en aktivt förvaltad fondportfölj som rekommenderas för dig med en sparhorisont på 5-10 år. Passar även för dig som vill ha en relativt stor exponering mot aktiemarknaden men med en rejäl stötdämpare.Defensiv
Låg risk
Defensiv är en aktivt förvaltad fondportfölj som rekommenderas för dig med en sparhorisont på 3-5 år. Eller till dig som vill ha en låg risk i din portfölj och inte är beredd på att ta för stora risker mot aktiemarknaden.


Vi bevakar och förvaltar, du får kontinuerlig information.

Varje portfölj är sammansatt av olika sorters fonder, från olika marknader och regioner som tillsammans skapar den risknivå du valt. Vi bevakar hela tiden urvalet av fonder och fördelningen i portföljen för att över tiden ge dig som sparar den bästa avkastningen, givet en viss risknivå.

Avgift

Vi tar ut en löpande avgift för våra aktivt förvaltade portföljer. Avgiften är en årlig procentuell del av ditt sparade kapital och tas ut kvartalsvis. Du betalar med andra ord en fjärdedel av avgiften fyra gånger per år.

Den årliga avgiften

Förvaltningsavgift 1,0 % (Ex. moms)
Depåavgift 0,5 % (Ex. moms)

Den tredjepartsersättning som vi tidigare erhållit från fondbolagen kommer att betalas tillbaka till dig som slutkund på grund av nya regler sedan 3:e januari 2018.

För Intervenias kunder med support/serviceavtal

Förvaltningsavgift 0,4 % (Ex. moms)
Depåavgift 0,5 % (Ex. moms)

Den tredjepartsersättning som vi tidigare erhållit från fondbolagen kommer att betalas tillbaka till dig som slutkund på grund av nya regler sedan 3:e januari 2018.

Vad innebär aktiv förvaltning för mig?

Vi bevakar hur det går och ser till att du hela tiden sparar i marknadens bästa fonder inom respektive riskklass. Du kan när du vill byta portfölj från en riskklass till en annan, detta genomför du enklast i samråd med en av Fondmarknaden.se:s rådgivare. Vi skickar kontinuerligt ut information om hur sammansättningen av fonder ser ut, hur det går och hur vi resonerar kring vårt val av fonder. När du är inloggad på din sida kan du följa din aktivt förvaltade portfölj och där finner du alltid den senaste informationen om ditt sparande.

Kom igång

För att komma igång med den aktiva förvaltningen behöver Du som kund genomgå Fondmarknadens.se:s investeringsrådgivning.

Rådgivningen omfattar följande huvudmoment:

  1. Anpassad risknivå i förhållande till dina sparmål.
  2. Anpassad sparfördelning givet rådande konjunkturläge.
  3. Anpassad fondfördelning för din sparsituation.

För att Fondmarknaden.se skall kunna genomföra investeringsrådgivning behöver Du som kund svara på lämplighetsfrågorna som finns i denna PDF:

Lämplighetsfrågor - Privatperson

Skicka svaren per post eller mail till följande e-postadress: info@fondmarknaden.se

Läs mer om Rådgivning enligt värdepappersmarknadslagen